Badania Laboratoryjne i usługi dodatkowe

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH i LABORATORIUM znajduje się do wglądu w rejestracji

Glukoza test obciążenia glukozą Pacjent powinien zaopatrzyć się indywidualnie w glukozę do badania 75 g - dostępna w Aptekach

Usługi dodatkowe
Porada lekarska i pielęgniarska udzielona pacjentowi spoza listy aktywnej Przychodni Lekarskiej “Jasień”, gdy nie występuje zagrożenie zdrowia lub życia.
Porada lekarska specjalistyczna: dermatolog, laryngolog, neurolog,  urolog,
Medycyna Pracy : Orzeczenie lekarskie z zakresu medycyny pracy dla umów podpisanych od 01.10.2007.
Nie wykonuje się badań dla zakładów bez umowy i osób bez skierowania z zakładu
Laboratorium
Badania USG + USG metodą DOPPLERA
 Spirometria
EKG
Kwalifikacja lekarska i wykonanie szczepienia przez pielęgniarkę - NIE WYKONUJE SIĘ SZCZEPIEŃ SZCZEPIONKAMI DOSTARCZONYMI BEZ TORBY TERMOIZOLACYJNEJ

Przychodnia Jasień

Laboratorium czynne pon -pt 7.00 - 8.30

Przychodnia Jabłoniowa

Laboratorium czynne wtorek, środa, czwartek 8.00-9.00

Przychodnia Borkowo

Laboratorium czynne poniedziałek i czwartek 8.00-9.00

TEST CRP DO WYKRYWANIA BAKTERYJNYCH LUB WIRUSOWYCH INFEKCJI, dzięki któremu lekarz określi czy potrzebne jest stosowanie  antybiotyków. Zapobiega to niepotrzebnemu wyjałowieniu organizmu.

Podstawy prawne:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 20.12.2004 (DZ. u.z 2004r nr 281poz 2790) “W sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawanie orzeczeń...”
  • Ustawa z dnia 27.08.2004r ( Dz U. Z 2004r. Nr 210poz. 2135) “O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn 15.07.2003 ( Dz. U z 2003r. Nr 139 poz 1328)“ W sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności” Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2001r. (Dz U. Z 2001r. Nr 83 poz 903)“W sprawie rodzajów dokumentacji medycznej...”
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17.09.2004 (Dz. U. Z 2004r. Nr 219 poz. 2230 )“W sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej...”

 

Cennik badań laboratoryjnych.

Opłata pobierana jest przed rejestracją

 Badanie  Cena
 HEMATOLOGIA
 1 Morfologia krwi obwodowej 14,00,-
 2 Morfologia krwi żylnej z rozmazem 20,00,-
 3 O.B. 6,00,-
 BIOCHEMIA
 1  Ferrytyna  30,00,-
 2  Transferyna  35,00,-
 3  VIT B 12  45,00,-
 4  HB A1 C  38,00,-
 5  Albuminy w surowicy   6,00,
 6  Amylaza w surowicy lub moczu  (Diastazy)  10,00,-
 7  Białko całkowite w surowicy   6,00,-
 8  Bilirubina bezpośrednia w surowicy   6,00,-
 9  Bilirubina całkowita w surowicy   6,00,-
 10  Chlorki w surowicy lub moczu   6,00,-
 11  Cholesterol całkowity w surowicy   6,00,-
 12  Cholesterol HDL w surowicy (pomiar bezpośredni)   6,00,-
 13  Cholesterol LDL   12,00,-
14  Fosfataza alkaliczna (ALP) w surowicy   7,00,-
15  Fosfataza kwaśna (ACP) w surowicy  11,00,-
16  Fosfataza sterczowa  21,00,-
17  Fosfor w surowicy lub moczu   6,00,-
18  Krzywa cukrowa 12,00,-
19  Glukoza w surowicy lub moczu   6,00,-
20  Glutamylotranspeptydaza (GGTP) w surowicy  10,00,-
21  Kinaza fosfokreatyny (CK) w surowicy   8,00,-
22  Klirens kreatyniny  12,00,-
23  Kreatynina w surowicy lub moczu   6,00,-
24  Kwas moczowy w surowicy lub moczu   6,00,-
25  Lipidogram w surowicy  20,00,-
26  Magnez w surowicy   6,00,-
27  Mocznik w surowicy lub moczu   6,00,-
28  Potas w surowicy lub moczu   6,00,-
29  Proteinogram  20,00,-
30  Próba tymolowa   6,00,-
31  Sód w surowicy lub moczu   7,00,-
32  Transaminaza alaninowa (ALAT) w surowicy   7,00,-
33  Transaminaza asparaginianowa (AST) w surowicy ASPAT   7,00,-
34  Trójglicerydy w surowicy   7,00,-
35  Wapń całkowity w surowicy lub moczu   6,00,-
36  Żelazo w surowicy 10,00,-
 KOAGULACJA
 1  Czas kaolinowo- kefalinowy w osocu APTT   10,00,-
 2  Czas protombinowyw osoczu PT INR   10,00,-
 3  Czas trombinowy w osoczu   10,00,-
 4  Fibrynogen w osoczu   13,00,-
 MARKERY NOWOTWOROWE I HORMONY
 1  Gonadotropina kosmówkowa (ßHCG - próba ciążowa) 40,00,-
 2  Prolaktyna w surowicy 27,00,-
 3  Hormon luteinizujący (LH) w surowicy 27,00,-
 4  Folikulotropina (FSH) w surowicy 27,00,-
 5  Estadiadol w surowicy 27,00,-
 6  Testosteron w surowicy 27,00,-
 7  Progesteron w surowicy 27,00,-
 8  Trójjodotyronina całkowita (T3) w surowicy 27,00,-
 9  Trójjodotyronina wolna (FT3) w surowicy 27,00,-
 10  Tyroksyna całkowita (T4) w surowicy 27,00,-
 11  Tyroksyna wolna (FT4) w surowicy 27,00,-
 12  Tyreotropina (TSH) w surowicy 27,00,-
 13  Antygen specyficzny gruczołu krokowego (PSA) w surowicy 37,00,-
 14  FPSA w surowicy 47,00,-
 15  Antygen karcinoembrionalny (CEA) w surowicy 40,00,-
 16  Antygen CA 125 w surowicy   (jajnik) 40,00,-
 17  Antygen CA 15-3 w surowicy   (sutek ASP) 40,00,-
 18  Antygen CA 19-9 w surowicy   (trzustka, ch. żółciowa) 40,00,-
19  Prolaktyna MTC 0-60 (2x pobranie 10 mg) 54,00,-
20  Krzywa wchłaniania po obciążeniu glukozą 2x pobranie 12,00,-
21  Test ciążowy (z moczu) 17,00,-
 ANALITYKA OGÓLNA
 1  Mocz - badanie ogólne  7,00,-
2  Kał - badanie ogólne 17,00,-
3  Kał - badanie parazytologiczne 17,00,-
4  Kał - krew utajona met. immunochemiczną 20,00,-
5  Kał na nosicielstwo na SS 25,00,-
6  Kał lamblie 27,00,-
 SEROLOGIA
 1  Antystreptolizyna O (ASO) w surowicy 17,00,-
 2  Czynnik reumatoidalny RF w surowicy 17,00,-
3  Odczyn Wassermana (USR) w surowicy 17,00,-
4  Grupa krwi - oznaczenie 25,00,-
5  PBD (test na mononucleoza) 21,00,-
6  ANTY HIV 45,00,-
 IMMUNOLOGIA
1  CRP 14,00,-
2  Antygen HBs (HBs Ag) w surowicy 19,00,-
3  Przeciwciała anty-HCV, anty HBs w surowicy 38,00,-
4  Cytomegalia (CMV) przeciwciała IgM w surowicy  40,00,-
5  Cytomegalia (CMV) przeciwciała IgG w surowicy 40,00,-
6  Różyczka (Rubella) przeciwciała IgM w surowicy 40,00,-
7  Różyczka (Rubella) przeciwciała IgG w surowicy 40,00,-
8  Toksoplazmoza (Toxo) przeciwciała IgM w surowicy 30,00,-
9  Toksoplazmoza (Toxo) przeciwciała IgG w surowicy 30,00,-
10  Borelioza przeciwciała IgM w surowicy 45,00,-
11  Borelioza przeciwciała IgG w surowicy 45,00,-
12  Immunoglobulina IgA w surowicy 17,00,-
13  Immunoglobulina IgE w surowicy 34,00,-
14  Immunoglobulina IgG w surowicy 17,00,-
15  Immunoglobulina IgM w surowicy 17,00,-
16  Przeciwciała, prz, jadrowe 85,00,-
17  Bolerioza total (IGM, IGG) 90,00,-
18  Androsterdion 140,00,-
19  TOXO Awidność 70,00,-
20  TOXO G 30,00,-
21  Wymaz ze skóry 50,00,-
22  Wymaz z nosa 30,00,-
23  Wymaz z gardła 35,00,-
24  Wymaz z pochwy 50,00,-
25  Wymaz z ucha 50,00,-
26  Posiew mocz antybiogram 27,00,-
27  Posiew kału antybiogram 27,00,-
28  Posew z pochwy ze wskazaniem Streptokokus Agalactiae 35,00,-
29  COOMBS 35,00,-
30  D - dimer 42,00,-
31  p/c Helicobacter 40,00,-
32  przeciwciała p/ tarczycom anty Tg 30,00,-
33  przeciwciała p/ tarczycom anty TPO 30,00,-