Zasady udzielania świadczeń medycznych w czasie epidemii COVID-19

 1. Realizując zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, w związku z zagrożeniem epidemią Covid-19 każda porada u POZ odbywa się w pierwszej kolejności w formie porady telefonicznej tzw. teleporady. O konieczności wizyty osobistej w przychodni lub wizyty domowej decyduje lekarz na podstawie wywiadu telefonicznego. W przypadku gdy pacjent zostanie umówiony na wizytę w przychodni należy zgłosić się nie wcześniej niż 10 minut przed planowaną wizytą i skontaktować się z personelem rejestracji poprzez domofon.
 2. Podczas teleporady lekarz może wystawić:
  •  e-recepty – lekarz podaje kod pacjentowi telefonicznie lub wysyła sms’em
  •  zwolnienie lekarskie – eZLA
  •  zaopatrzenie na wyroby medyczne – eZWM– lekarz podaje kod pacjentowi telefonicznie
  •  skierowanie na badanie w kierunku Covid-19 – lekarz podaje kod pacjentowi telefonicznie
  •  elektroniczne skierowanie do laboratorium – Pacjent zobowiązany jest skontaktować z rejestracją w celu umówienia terminu w laboratorium
 1. Bilanse oraz szczepienia dzieci wykonywane są po telefonicznym umówieniu terminu wizyty
 2. Gabinet USG czynny jak dotychczas (pacjenci umawiani są wg obowiązujących procedur).
 3. Medycyna Pracy świadczy usługi jak dotychczas.
 4. Punkt pobrań czynny jest od poniedziałku do piątku w godz.7.00 do 9.00

 

WNIOSKI O WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

prosimy wysyłać na adres przychodni, do której są Państwo zdeklarowani, które powinny zawierać:

 • Dane pacjenta, którego dokumentacja dotyczy: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego. Okres leczenia oraz przychodnię, bądź poradnię, której wniosek dotyczy. Sposób odbioru dokumentacji (osobisty, mailem)
 • Dane osoby wnioskującej: imię i nazwisko, PESEL , adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego(podać w przypadku, gdy wnioskodawcą jest inna osoba niż pacjent)

RECEPTY

Wnioski o recepty na leki przyjmowane przewlekle można przesłać mailem, lub wrzucić do skrzynki pocztowej która znajduje się przy głównych drzwiach Przychodni.

Wniosek powinien zawierać:

 • pesel Pacjenta,
 • telefon kontaktowy,
 • nazwę i dawkę leku,
 • informację czy posiadają Państwo IKE (Internetowe Konto Pacjenta).

Adres, na który należy przesłać wniosek o dokumentację oraz receptę:

Procedura dla Pacjentów:

 1. Do budynku będą wpuszczane tylko osoby umówione na wizyty lekarskie zgodnie z harmonogramem w wyznaczonych godzinach.
 2. Każdy Pacjent ma obowiązek dezynfekcji rąk – dozowniki z płynem dezynfekującym są dostępne w obiekcie oraz przed wejściem.
 3. Każda osoba wchodząca do budynku zobowiązana jest wykonania pomiaru temperatury ciała. Termometr znajduje się na terenie rejestracji.
 4. Każdy Pacjent ma obowiązek podczas całego pobytu w naszej placówce noszenia maseczki ochronnej na twarzy.
 5. Na wizyty lekarskie Pacjenci zobligowani są przychodzić pojedynczo. Dopuszcza się wejście do budynku opiekuna w przypadku osób niepełnosprawnych, małoletnich, nieletnich oraz osób starszych i wymagających stałej obecności osoby nadzorującej.
 6. Jednocześnie do danej poradni specjalistycznej może znajdować się w budynku tyle osób oczekujących, żeby był zachowany dystans społeczny 2m
 7. Sugerujemy, aby szczególnie osoby starsze korzystały z wizyt w placówce tylko w sytuacjach pilnych, wymagających bezpośredniego kontaktu.

Według wytycznych konsultanta krajowego Teleporada w POZ jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie. Teleporada nie może być jedyną formą udzielania świadczeń w POZ

Informujemy, że jako placówka medyczna przykładamy wielką wagę do bezpieczeństwa nie tylko Pacjentów, ale także naszego Personelu. Każdy z naszych pracowników posiada środki ochrony osobistej, a także stosuje się do ścisłych procedur bezpieczeństwa stworzonych na czas epidemii Covid-19.

Rejestracja internetowa

Internetowa Rejestracja wizyt do Lekarza
w Przychodni Lekarskiej Jasień i filiach możliwa jest na stronie www.pljasien.pl zakładka e-rejestracja.
w godzinach 7.00 -16.00 w danym dniu.

Należy podać PESEL oraz numer telefonu.
Prosimy o osobistą aktualizację numeru telefonu
w Rejestracji jeśli nie mogą się Państwo zarejestrować.

Szczepnienia dla podróżujących

 

Szanowni Państwo,
jeśli przebywamy w odmiennym klimacie  jesteśmy narażeni na różnego rodzaju groźne choroby, aby się przed nimi ustrzec należy odpowiednio wcześnie zaszczepić się.

W Rejestracji otrzymacie Państwo informacje  o obowiązkowych i zalecanych szczepieniach, które można wykonać w naszej Placówce.

 

Zapraszamy

 

Nazwa dokumentu Opis Link
Szczepienia dla podróżujących obowiązkowych i zalecanych but_pobierz

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

 

COPERNICUS Podmiot Leczniczy w Gdańsku Szpital "Zaspa" al. Jana Pawła II 50 (58) 768 46 84
COPERNICUS Podmiot Leczniczy w Gdańsku Szpital "Kolejowy" ul. Powstańców Warszawskich 1/2  (58) 764 06 40
Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku 7 Szpital Marynarki Wojennej ul. Polanki 117 (58) 552 62 65
Nadmorskie Centrum Medyczne w Gdańsku   ul. Świętokrzyska 4 (58) 763 98 90
Przychodnia Rodzinna MEDICA PLUS w Gdańsku   ul. Stanisława Lema 21 (58) 340 54 70

Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są świadczeniami z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i są realizowane:

 • od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00
 •  soboty, niedziele i święta przez całą dobę

Świadczenia medyczne w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, nagłego zachorowania.

STANY BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA, a w szczególności w sytuacji:

 • utraty przytomności,
 • nagłych zaburzeń świadomości,
 • wypadków,
 • zatruć,
 • złamań,

i innych urazów powstałych w sytuacjach nagłych, nagłej duszności, porodu lub dolegliwości
związanych z ciążą, które to sytuacje nie są leczone w POZ wymagają zgłoszenia się
do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego (bez skierowania!!)
lub wezwania zespołu ratownictwa medycznego tel.  999  lub  112 .

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 •  wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 •  rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • skierowania do specjalisty

Holter ciśnieniowy

Dla większości z Nas pomiar ciśnienia tętniczego jedynie podczas wizyty lekarskiej to zwykle za mało, aby ustalić jak bardzo obciąża nas nadciśnienie.

Nie ryzykuj! Nie zwlekaj! Zdrowie masz tylko jedno!

Koszt  całodobowego badania to 60 zł

Zapisy w rejestracji!