Bezpłatne szczepienia HPV

JAK ZAPISAĆ?

 • Telefonicznie:
  58 322 11 51 (Rejestracja Jasień) 58 333 44 21 (rejestracja Jabłoniowa) 58 333 46 85 (rejestracja Borkowo)
  infolinia 989 – 7 dni w tygodniu od godz. 07:00 do 20:00;
 • przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP).
 • Osobiście w Przychodni Lekarskiej przy ulicy Kartuskiej 404 oraz w naszych filiach przy ulicy Jabłoniowej i w Borkowie ;

DLA KOGO?

dziewczęta i chłopcy w wieku 12 i 13 lat (urodzeni od 1 stycznia 2011 r. do ukończenia 14. roku życia)

ILE DAWEK?

Szczepienia przeciw HPV podawane są w dwóch dawkach.

KIEDY II DAWKA?

Odstęp między tymi dawkami wynosi od 6 do 12 miesięcy

(Dzieci urodzone w 2011 r., które otrzymają pierwszą dawkę szczepionki, mogą przyjąć drugą dawkę po ukończeniu 14 lat)

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Zapraszamy do poniższego linku:

https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/50-pytan-i-odpowiedzi-o-bezplatnych-szczepieniach-przeciw-hpv-dla-rodzicow-nastolatkow/

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

eleplatforma Pierwszego Kontaktu

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę pierwszego kontaktu (TPK). W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej, Pacjent ma możliwość skontaktowania się z Teleplatformą pierwszego kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny, ogólnopolski numer TPK: 800 137 200 pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ oraz w weekendy, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy – całodobowo.

Pod numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom. Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych w naszym kraju. Połączenia z zagranicy nie są obsługiwane.
Porady udzielane są w kilku językach:

w języku polskim,
w języku angielskim,
w języku rosyjskim,
w języku ukraińskim
w języku migowym poprzez wideoczat (za pośrednictwem tłumacza Polskiego Języka Migowego).

Teleplatforma nie zastępuje świadczeń udzielanych przez nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, której zadania pozostają bez zmian. TPK działa na podobnych zasadach do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z tą różnicą, że porady udzielane są przez telefon.
Podczas porady telefonicznej, w razie potrzeby, pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:

wizytę w stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ),
kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00 – 18.00, od poniedziałku do piątku),
a w przypadku podejrzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, zaleci bezpośredni kontakt z nr alarmowym 112 i wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Zasady działania Teleplatformy pierwszego kontaktu

Po połączeniu z nr TPK 800 137 200 pacjent słyszy krótki komunikat, informujący o dodzwonieniu się na Teleplatformę pierwszego kontaktu. Po odsłuchaniu komunikatu, pacjent może wybrać język, w którym będzie udzielana porada.

W pierwszej kolejności z pacjentem łączy się pielęgniarka lub położna. Po sprawdzeniu danych pacjenta pod kątem uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej i zarejestrowaniu zgłoszenia, pielęgniarka lub położna przeprowadza wywiad niezbędny do oceny stanu zdrowia pacjenta. Podczas tego połączenia pacjent może liczyć na profesjonalną poradę, w czasie której pielęgniarka lub położna może wystawić e-receptę oraz udzielić zaleceń co do dalszego sposobu postępowania. W stanach nagłych, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu, poinformuje pacjenta o konieczności pilnego kontaktu z numerem alarmowym 112, w celu wezwania zespołu ratownictwa medycznego.
Jeśli pielęgniarka lub położna uzna, że pacjent potrzebuje dodatkowej konsultacji, wówczas przekieruje pacjenta do lekarza, podczas tego samego połączenia.
Konsultacja lekarska rozpoczyna się od uzupełnienia wywiadu przeprowadzonego przez pielęgniarkę lub położną. W czasie rozmowy z lekarzem, po ocenie stanu zdrowia, pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Jeśli w ocenie lekarza, pacjent będzie wymagał osobistego kontaktu z lekarzem, może także skierować pacjenta do najbliższej stacjonarnej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Gdy będzie potrzeba pilnej interwencji medycznej, lekarz może również zalecić kontakt z nr 112 i wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Z usługi Teleplatformy pierwszego kontaktu mogą korzystać także pacjenci niesłyszący. Specjalnie z myślą o nich, TPK oferuje udzielanie porad przez wideoczat. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego.
Aby skorzystać z porady pielęgniarki/położnej lub lekarza w ramach Teleplatformy poprzez wideoczat należy wejść na stronę internetową Narodowego Funduszu Zdrowia (www.nfz.gov.pl).

Na wskazanej stronie, w prawym górnym rogu, znajduje się zakładka dedykowana Teleplarformie pierwszego kontaktu. Po kliknięciu tejże zakładki Pacjent zostaje przeniesiony
na podstronę dedykowaną TPK: (https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/), gdzie znajduje się na dole strony odnośnik, po kliknięciu którego Pacjent może połączyć się z tłumaczem Polskiego Języka Migowego, a następnie z personelem medycznym. Tłumaczenia w ramach Usługi wykonywane są przez doświadczonych tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM). Treści tłumaczone przez tłumaczy języka migowego są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.

Standard teleporady w POZ

Edycja 1
Standard teleporady w POZ
1. Cel
Celem procedury określenie standardu teleporady udzielanej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
2. Zakres
Procedura obowiązuje pracowników i pacjentów uczestniczących w procesie udzielania świadczeń
medycznych
3. Sposób postępowania
3.1 Teleporada w POZ jest narzędziem udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na odległość. Świadczenie
te są:
• są bezpłatne,
• skorzystać z nich mogą jedynie pacjenci, którzy złożyli deklarację w Przychodni Lekarskiej „Jasień”,
• realizowane są przez lekarzy/ pielęgniarki/położne,
• teleporady udzielane są telefonicznie,
• przed udzieleniem teleporady lekarz /pielęgniarka/położna identyfikuje Pacjenta na podstawie
danych zamieszczonych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru.
3.2 Aby skorzystać z TELEPORADY należy zarejestrować się telefonicznie
Przychodnia Jasień ul. Kartuska 404; 80-125 Gdańsk
Rejestracja telefoniczna pod numerem 58 322 11 51 poniedziałek – piątek 7.00 – 18.00
Przychodnia Jabłoniowa ul. Jabłoniowa 29a; 80-178 Gdańsk
Rejestracja telefoniczna pod numerem 58 333 44 21 poniedziałek – czwartek 8.00 – 18.00; piątek 8.00-15.00
Przychodnia Borkowo ul. Współczesna 1N; 80-180 Borkowo
Rejestracja telefoniczna pod numerem 58 333 46 85 poniedziałek – czwartek 8.00 – 18.00; piątek 8.00-15.00
Po zarejestrowaniu pacjenci są proszeni o oczekiwanie na telefon, który zostanie wykonany bez zbędnej
zwłoki, ale nie później niż w godzinach pracy lekarza.
Uwaga! Personel może dzwonić z numeru zastrzeżonego.
Lekarz podejmuje 3 krotną próbę kontaktu, na numer telefonu podany w danych pacjenta w Przychodni, w
odstępach 2-3 minutowych. Brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej
anulowaniem.
3.3 Zakres Teleporady
W ramach TELEPORADY lekarz/pielęgniarka/położna może:
• udzielić porady medycznej lub konsultacji,
• podczas teleporady lekarz może wystawić:
• e-recepty – lekarz podaje kod pacjentowi telefonicznie lub wysyła sms’em
• zwolnienie lekarskie – eZLA
• zaopatrzenie na wyroby medyczne – eZWM– lekarz podaje kod pacjentowi telefonicznie
• skierowanie na badanie w kierunku Covid-19 – lekarz podaje kod pacjentowi telefonicznie
• elektroniczne skierowanie do laboratorium – Pacjent zobowiązany jest skontaktować z
rejestracją w celu umówienia terminu w laboratorium
• decyzję o wypisaniu e-Recepty zawsze podejmuje lekarz/pielęgniarka udzielająca teleporady. W
przypadku wystawiania e-Recept na leki refundowane lekarz/pielęgniarka zweryfikuje ubezpieczenie
zdrowotne
• w systemie eWUŚ oraz uprawnienia do refundacji.
• w przypadku, gdy NFZ nie potwierdzi ubezpieczenia lub pacjent nie posiada odpowiednich
uprawnień, lekarz wypisze recepty z odpłatnością 100%,
• jeśli stan zdrowia Pacjenta lub zgłoszony w trakcie teleporady problem medyczny tego wymaga,
lekarz/pielęgniarka/położna może zdecydować
• o konieczności zgłoszenia się na wizytę lekarską przez Pacjenta osobiście, wezwania pogotowia lub
uzyskania innej pomocy medycznej.
• przebieg teleporady z lekarzem/pielęgniarką/położną zapisany zostanie
• w jego dokumentacji medycznej.
• teleporada jest prowadzona w warunkach gwarantujących poufność.
• w przypadku przesyłania informacji drogą mailową stosujemy zabezpieczenie poprzez
zahasłowanie.
3.4 Teleporady Dane Osobowe
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest na tablicach informacyjnych w
placówkach oraz na stronie https://pljasien.pl/rodo oraz u wyznaczonego inspektora ochrony danych
osobowych dostępnego pod adresem iod@pljasien.pl
4. Instrukcje
4.1 Instrukcja założenia Internetowego Konta Pacjenta – IKP
1. Wyszukaj w przeglądarce Internetowe Konto Pacjenta ( www.pacjent.gov.pl)
2. Wybierz zaloguj się na IKP
3. Wybierz sposób logowania – Profil Zaufany lub e-dowód
4. Wpisz login i hasło
5. Po zalogowaniu się do IKP – edytuj dane kontaktowe, wpisując nr telefonu, na który chcesz
otrzymywać kody e-recept i e-skierowań
6. Jeżeli chcesz dostawać e-recepty i e-skierowania w formacie PDF uzupełnij adres e-mailowy
Teraz już możesz otrzymywać e-recepty i e-skierowania
Dzięki IKP
Otrzymasz – e-recepty i e-skierowania SMS-em lub e-mailem
Otrzymasz kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie
Kiedy otrzymasz e-skierowanie zobaczysz na IKP zaplanowane wizyty u lekarza, zabiegi i pobyty w szpitalu
4.2 sposób realizacji E-recept
E-recepta to elektroniczny dokument, który zastępuje tradycyjną, papierową receptę. E-receptę zrealizujesz
na podstawie czterocyfrowego kodu, który otrzymasz e-mailem lub SMS-em, w zależności od tego, jak
skonfigurujesz swoje Konto Pacjenta. Możesz też dostać wydruk informacyjny.
Jeśli korzystasz z Internetowego Konta Pacjenta, to otrzymasz
• SMS na telefon — wtedy to po prostu 4-cyfry kodu.
• e-mail z załączonym plikiem PDF — ten plik to e-recepta. Wygląda tak, jak wydruk informacyjny —
jest tu kod kreskowy i zalecane przez lekarza dawkowanie
Jeśli nie korzystasz z Internetowego Konta Pacjenta, otrzymasz w gabinecie lekarskim
kod recepty, z którym udasz się do apteki.
W celu realizacji przygotuj swój nr PESEL.
Sposób realizacji e-recepty dostępny pod adresem :
https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta
4.3 sposób realizacji E-skierowanie
E-skierowanie możesz otrzymać w postaci:
• SMS-a z 4 cyfrowym kodem
• e-maila z pdf-em
• wydruku informacyjnego e-skierowania.
Żeby otrzymać e-skierowanie w postaci SMS-a lub e-maila, zaloguj się na swoje Internetowe Konto
Pacjenta, wejdź w „Ustawienia” i wpisz numer telefonu lub adres e-mailowy.
Jak zarejestrować e-skierowanie
Na konsultację lub badanie możesz się zapisać telefonicznie, podając kod e-skierowania oraz nr PESEL.
Jeśli zapisujesz się osobiście, pokazujesz w rejestracji e-mail z informacją o skierowaniu lub SMS z kodem,
aby przychodnia mogła go zeskanować, i podajesz swój PESEL.
Sposób realizacji e-skierowania:
https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie
E-skierowanie umożliwi pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie – od momentu
wystawienia skierowania do momentu realizacji.
• wszystkie Twoje e-skierowania będą dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta
• znika obowiązek dostarczenia do placówki oryginału skierowania w terminie 14 dni.
• E-skierowanie jest wystawione na następujące świadczenia:
• ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, za wyjątkiem porady w zakresie: logopedii
• leczenie szpitalne
• badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej, w tym przypadku także te,
które są finansowane ze środków innych niż ubezpieczenie w NFZ
• rezonans magnetyczny
• badanie endoskopowe przewodu pokarmowego
• badanie echokardiograficzne płodu.
4.4 sposób realizacji zlecenia na wyroby medyczne
Wystawianie i weryfikacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywa się podczas wizyty pacjenta
u lekarza. Lekarze mają możliwość potwierdzenia zlecenia od razu, dzięki czemu pacjent nie musi iść w tym
celu do oddziału wojewódzkiego.
W związku z epidemią koronawirusa lekarz (lub inna osoba uprawniona) może wystawić zlecenie na wyrób
medyczny w ramach teleporady. Pacjent otrzymuje tylko numer zlecenia, który wraz z numerem PESEL
umożliwia zakup potrzebnego wyrobu medycznego w sklepie medycznym lub w aptece, które mają umowę z
NFZ.
Zlecenie na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie może być wypisane na okres nie dłuższy niż:
• 12 kolejnych miesięcy, jeśli zlecenie jest wystawione i zweryfikowane w trakcie wypisania
• sześć kolejnych miesięcy, gdy zlecenie jest wypisane poza systemem informatycznym (na starym
druku) i potwierdzone do refundacji przez pracownika NFZ
Sposób realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne:
https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/zlecenia-na-wyroby-medyczne
4.5 Realizacja zlecanych badań dodatkowych laboratorium, diagnostyka obrazowa
Laboratorium, badania USG – pacjent po otrzymaniu informacji o wystawieniu zlecenia na badania
laboratoryjne proszony jest o ustalenie termin pobrania badań/wizyty osobiście lub telefonicznie poprzez
Rejestrację przychodni.
Badania RTG – Pacjent otrzymuje e-skierowanie lub skierowanie w formie papierowej, które odbierze
Pacjent osobiście lub osoba przez niego upoważniona. Udaje się do wyznaczonego punkty.
Współpracujemy z :
• Przychodnia Morena ul. Jaśkowa Dolina 105 Gdańsk,
• Remed+Lectus ul. Wałowa 27 Gdańsk,
• Affidea ul. Nowe Ogrody 1-6 Gdańsk.

Zasady udzielania świadczeń medycznych w czasie epidemii COVID-19

 • Porada w POZ odbywa się w formie porady telefonicznej zgodnie ze Standardem Teleporady w POZ oraz wizyt osobistej w przychodni lub wizyty domowej.
 • Podczas teleporady lekarz może wystawić:
  •  e-recepty – lekarz podaje kod pacjentowi telefonicznie lub wysyła sms’em
  •  zwolnienie lekarskie – eZLA
  •  zaopatrzenie na wyroby medyczne – eZWM– lekarz podaje kod pacjentowi telefonicznie
  •  skierowanie na badanie w kierunku Covid-19 – lekarz podaje kod pacjentowi telefonicznie
  •  elektroniczne skierowanie do laboratorium – Pacjent zobowiązany jest skontaktować z rejestracją w celu umówienia terminu w laboratorium
 • odbiór skierowań/zleceń/ dokumentacji medycznej w formie papierowej w godzinach pracy przychodni
 1. Bilanse oraz szczepienia dzieci wykonywane są po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty
 2. Gabinet USG – obowiązuje wcześniejsza rejestracja
 3. Punkt pobrań czynny –  obowiązuje wcześniejsza rejestracja

 

WNIOSKI O WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

prosimy składać osobiście lub wysyłać na adres przychodni, do której są Państwo zdeklarowani. Wniosek powinien zawierać:

 • Dane pacjenta, którego dokumentacja dotyczy: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego. Okres leczenia oraz przychodnię, bądź poradnię, której wniosek dotyczy. Sposób odbioru dokumentacji (osobisty, mailem)
 • Dane osoby wnioskującej: imię i nazwisko, PESEL , adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego(podać w przypadku, gdy wnioskodawcą jest inna osoba niż pacjent)

WNIOSKI O RECEPTĘ

Usługa ta skierowana jest wyłącznie do Pacjentów, którzy posiadają historię choroby zapisaną w dokumentacji medycznej oraz przyjmują leki stosowane w leczeniu chorób przewlekłych. Wniosek można złożyć na druku dostępnym w rejestracji lub przesłać mailem.

Czas realizacji do 5 dni roboczych.

Wniosek powinien zawierać:

 • pesel Pacjenta,
 • telefon kontaktowy,
 • nazwę i dawkę leku,
 • informację czy posiadają Państwo IKE (Internetowe Konto Pacjenta).

Adres, na który należy przesłać wniosek o dokumentację oraz receptę:

Procedura dla Pacjentów:

 1. Na wizytę w przychodni należy zgłosić się nie wcześniej niż 10 minut przed planowaną wizytą.
 2. Każdy Pacjent ma obowiązek dezynfekcji rąk – dozowniki z płynem dezynfekującym są dostępne w obiekcie oraz przed wejściem.
 3. Każda osoba wchodząca do budynku zobowiązana jest wykonania pomiaru temperatury ciała. Termometr znajduje się na terenie rejestracji.
 4. Każdy Pacjent ma obowiązek podczas całego pobytu w naszej placówce noszenia maseczki ochronnej na twarzy.
 5. Na wizyty lekarskie Pacjenci zobligowani są przychodzić pojedynczo. Dopuszcza się wejście do budynku opiekuna w przypadku osób niepełnosprawnych, małoletnich, nieletnich oraz osób starszych i wymagających stałej obecności osoby nadzorującej.
 6. Jednocześnie do danej poradni specjalistycznej może znajdować się w budynku tyle osób oczekujących, żeby był zachowany dystans społeczny 2m

Informujemy, że jako placówka medyczna przykładamy wielką wagę do bezpieczeństwa nie tylko Pacjentów, ale także naszego Personelu. Każdy z naszych pracowników posiada środki ochrony osobistej, a także stosuje się do ścisłych procedur bezpieczeństwa stworzonych na czas epidemii Covid-19.

Rejestracja internetowa

Internetowa Rejestracja do Lekarza
w Przychodni Lekarskiej Jasień i filiach możliwa jest na stronie www.pljasien.pl zakładka e-rejestracja.

Należy podać PESEL oraz numer telefonu.
Prosimy o osobistą aktualizację numeru telefonu
w Rejestracji jeśli nie mogą się Państwo zarejestrować.

Szczepienia dla podróżujących

 

Szanowni Państwo,
jeśli przebywamy w odmiennym klimacie  jesteśmy narażeni na różnego rodzaju groźne choroby, aby się przed nimi ustrzec należy odpowiednio wcześnie zaszczepić się.

W Rejestracji otrzymacie Państwo informacje  o obowiązkowych i zalecanych szczepieniach, które można wykonać w naszej Placówce.

 

Zapraszamy

 

Nazwa dokumentu Opis Link
Szczepienia dla podróżujących obowiązkowych i zalecanych but_pobierz

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ADRES TELEFON DZIELNICE OBJĘTE WYJAZDOWĄ POMOCĄ LEKARSKĄ I PIELĘGNIARSKĄ
COPERNICUS Podmiot Leczniczy w Gdańsku al. Jana Pawła II 50 Gdańsk (58) 768 46 84 Brzeźno, Letnica, Nowy Port, Wrzeszcz Dolny,
Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje
COPERNICUS Podmiot Leczniczy w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 1-6
(wejście A), Gdańsk
 (58) 764 06 40 Młyniska, Olszynka, Rudniki, Przeróbka, Siedlce, Stogi, Śródmieście, Jasień, Wyspa Sobieszewska,
Krakowiec- Górki Zachodnie
7 Szpital Marynarki Wojennej ul. Polanki 117 Gdańsk (58) 552 62 65 Oliwa, Osowa, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie,
Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiaclecia, Kokoszki
Nadmorskie Centrum Medyczne w Gdańsku ul. Świętokrzyska 4 Gdańsk (58) 763 98 90 Chełm, Ujeścisko-Łostowice, Wzgórze Mickiewicza,
Orunia, Święty Wojciech, Lipce
Przychodnia Rodzinna
MEDICA PLUS 
 ul. Stanisława Lema 21 Gdańsk (58) 340 54 70 Aniołki, Brętowo, Matarnia, Piecki-Migowo, Strzyża, Suchanino, VII Dwór, Wrzeszcz Dolny

 

Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są świadczeniami z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i są realizowane:

 • od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00
 •  soboty, niedziele i święta przez całą dobę

Świadczenia medyczne w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, nagłego zachorowania.

STANY BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA, a w szczególności w sytuacji:

 • utraty przytomności,
 • nagłych zaburzeń świadomości,
 • wypadków,
 • zatruć,
 • złamań,

i innych urazów powstałych w sytuacjach nagłych, nagłej duszności, porodu lub dolegliwości
związanych z ciążą, które to sytuacje nie są leczone w POZ wymagają zgłoszenia się
do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego (bez skierowania!!)
lub wezwania zespołu ratownictwa medycznego tel.  999  lub  112 .

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 •  wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 •  rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • skierowania do specjalisty

Holter ciśnieniowy

Dla większości z Nas pomiar ciśnienia tętniczego jedynie podczas wizyty lekarskiej to zwykle za mało, aby ustalić jak bardzo obciąża nas nadciśnienie.

Nie ryzykuj! Nie zwlekaj! Zdrowie masz tylko jedno!

Koszt  całodobowego badania to 60 zł

Zapisy w rejestracji!