Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

COPERNICUS Podmiot Leczniczy w Gdańsku Szpital "Zaspa" al. Jana Pawła II 50 (58) 768 46 84
COPERNICUS Podmiot Leczniczy w Gdańsku Szpital "Kolejowy" ul. Powstańców Warszawskich 1/2  (58) 764 06 40
Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku 7 Szpital Marynarki Wojennej ul. Polanki 117 (58) 552 62 65
Nadmorskie Centrum Medyczne w Gdańsku   ul. Świętokrzyska 4 (58) 763 98 90
Przychodnia Rodzinna MEDICA PLUS w Gdańsku   ul. Stanisława Lema 21 (58) 340 54 70

Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są świadczeniami z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i są realizowane:

 • od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00
 •  soboty, niedziele i święta przez całą dobę

Świadczenia medyczne w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, nagłego zachorowania.

STANY BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA, a w szczególności w sytuacji:

 • utraty przytomności,
 • nagłych zaburzeń świadomości,
 • wypadków,
 • zatruć,
 • złamań,

i innych urazów powstałych w sytuacjach nagłych, nagłej duszności, porodu lub dolegliwości
związanych z ciążą, które to sytuacje nie są leczone w POZ wymagają zgłoszenia się
do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego (bez skierowania!!)
lub wezwania zespołu ratownictwa medycznego tel.  999  lub  112 .

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 •  wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 •  rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • skierowania do specjalisty