Rejestracja internetowa

Internetowa Rejestracja do Lekarza
w Przychodni Lekarskiej Jasień i filiach możliwa jest na stronie www.pljasien.pl zakładka e-rejestracja.

Należy podać PESEL oraz numer telefonu.
Prosimy o osobistą aktualizację numeru telefonu
w Rejestracji jeśli nie mogą się Państwo zarejestrować.