Zasady udzielania świadczeń medycznych w czasie epidemii COVID-19

 1. Realizując zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, w związku z zagrożeniem epidemią Covid-19 każda porada u POZ odbywa się w pierwszej kolejności w formie porady telefonicznej tzw. teleporady. O konieczności wizyty osobistej w przychodni lub wizyty domowej decyduje lekarz na podstawie wywiadu telefonicznego. W przypadku gdy pacjent zostanie umówiony na wizytę w przychodni należy zgłosić się nie wcześniej niż 10 minut przed planowaną wizytą i skontaktować się z personelem rejestracji poprzez domofon.
 2. Podczas teleporady lekarz może wystawić:
  •  e-recepty – lekarz podaje kod pacjentowi telefonicznie lub wysyła sms’em
  •  zwolnienie lekarskie – eZLA
  •  zaopatrzenie na wyroby medyczne – eZWM– lekarz podaje kod pacjentowi telefonicznie
  •  skierowanie na badanie w kierunku Covid-19 – lekarz podaje kod pacjentowi telefonicznie
  •  elektroniczne skierowanie do laboratorium – Pacjent zobowiązany jest skontaktować z rejestracją w celu umówienia terminu w laboratorium
 1. Bilanse oraz szczepienia dzieci wykonywane są po telefonicznym umówieniu terminu wizyty
 2. Gabinet USG czynny jak dotychczas (pacjenci umawiani są wg obowiązujących procedur).
 3. Medycyna Pracy świadczy usługi jak dotychczas.
 4. Punkt pobrań czynny jest od poniedziałku do piątku w godz.7.00 do 9.00

 

WNIOSKI O WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

prosimy wysyłać na adres przychodni, do której są Państwo zdeklarowani, które powinny zawierać:

 • Dane pacjenta, którego dokumentacja dotyczy: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego. Okres leczenia oraz przychodnię, bądź poradnię, której wniosek dotyczy. Sposób odbioru dokumentacji (osobisty, mailem)
 • Dane osoby wnioskującej: imię i nazwisko, PESEL , adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego(podać w przypadku, gdy wnioskodawcą jest inna osoba niż pacjent)

RECEPTY

Wnioski o recepty na leki przyjmowane przewlekle można przesłać mailem, lub wrzucić do skrzynki pocztowej która znajduje się przy głównych drzwiach Przychodni.

Wniosek powinien zawierać:

 • pesel Pacjenta,
 • telefon kontaktowy,
 • nazwę i dawkę leku,
 • informację czy posiadają Państwo IKE (Internetowe Konto Pacjenta).

Adres, na który należy przesłać wniosek o dokumentację oraz receptę:

Procedura dla Pacjentów:

 1. Do budynku będą wpuszczane tylko osoby umówione na wizyty lekarskie zgodnie z harmonogramem w wyznaczonych godzinach.
 2. Każdy Pacjent ma obowiązek dezynfekcji rąk – dozowniki z płynem dezynfekującym są dostępne w obiekcie oraz przed wejściem.
 3. Każda osoba wchodząca do budynku zobowiązana jest wykonania pomiaru temperatury ciała. Termometr znajduje się na terenie rejestracji.
 4. Każdy Pacjent ma obowiązek podczas całego pobytu w naszej placówce noszenia maseczki ochronnej na twarzy.
 5. Na wizyty lekarskie Pacjenci zobligowani są przychodzić pojedynczo. Dopuszcza się wejście do budynku opiekuna w przypadku osób niepełnosprawnych, małoletnich, nieletnich oraz osób starszych i wymagających stałej obecności osoby nadzorującej.
 6. Jednocześnie do danej poradni specjalistycznej może znajdować się w budynku tyle osób oczekujących, żeby był zachowany dystans społeczny 2m
 7. Sugerujemy, aby szczególnie osoby starsze korzystały z wizyt w placówce tylko w sytuacjach pilnych, wymagających bezpośredniego kontaktu.

Według wytycznych konsultanta krajowego Teleporada w POZ jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie. Teleporada nie może być jedyną formą udzielania świadczeń w POZ

Informujemy, że jako placówka medyczna przykładamy wielką wagę do bezpieczeństwa nie tylko Pacjentów, ale także naszego Personelu. Każdy z naszych pracowników posiada środki ochrony osobistej, a także stosuje się do ścisłych procedur bezpieczeństwa stworzonych na czas epidemii Covid-19.