Zasady udzielania świadczeń medycznych w czasie epidemii COVID-19

 • Porada w POZ odbywa się w formie porady telefonicznej zgodnie ze Standardem Teleporady w POZ oraz wizyt osobistej w przychodni lub wizyty domowej.
 • Podczas teleporady lekarz może wystawić:
  •  e-recepty – lekarz podaje kod pacjentowi telefonicznie lub wysyła sms’em
  •  zwolnienie lekarskie – eZLA
  •  zaopatrzenie na wyroby medyczne – eZWM– lekarz podaje kod pacjentowi telefonicznie
  •  skierowanie na badanie w kierunku Covid-19 – lekarz podaje kod pacjentowi telefonicznie
  •  elektroniczne skierowanie do laboratorium – Pacjent zobowiązany jest skontaktować z rejestracją w celu umówienia terminu w laboratorium
 • odbiór skierowań/zleceń/ dokumentacji medycznej w formie papierowej w godzinach pracy przychodni
 1. Bilanse oraz szczepienia dzieci wykonywane są po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty
 2. Gabinet USG – obowiązuje wcześniejsza rejestracja
 3. Punkt pobrań czynny –  obowiązuje wcześniejsza rejestracja

 

WNIOSKI O WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

prosimy składać osobiście lub wysyłać na adres przychodni, do której są Państwo zdeklarowani. Wniosek powinien zawierać:

 • Dane pacjenta, którego dokumentacja dotyczy: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego. Okres leczenia oraz przychodnię, bądź poradnię, której wniosek dotyczy. Sposób odbioru dokumentacji (osobisty, mailem)
 • Dane osoby wnioskującej: imię i nazwisko, PESEL , adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego(podać w przypadku, gdy wnioskodawcą jest inna osoba niż pacjent)

WNIOSKI O RECEPTĘ

Usługa ta skierowana jest wyłącznie do Pacjentów, którzy posiadają historię choroby zapisaną w dokumentacji medycznej oraz przyjmują leki stosowane w leczeniu chorób przewlekłych. Wniosek można złożyć na druku dostępnym w rejestracji lub przesłać mailem.

Czas realizacji do 5 dni roboczych.

Wniosek powinien zawierać:

 • pesel Pacjenta,
 • telefon kontaktowy,
 • nazwę i dawkę leku,
 • informację czy posiadają Państwo IKE (Internetowe Konto Pacjenta).

Adres, na który należy przesłać wniosek o dokumentację oraz receptę:

Procedura dla Pacjentów:

 1. Na wizytę w przychodni należy zgłosić się nie wcześniej niż 10 minut przed planowaną wizytą.
 2. Każdy Pacjent ma obowiązek dezynfekcji rąk – dozowniki z płynem dezynfekującym są dostępne w obiekcie oraz przed wejściem.
 3. Każda osoba wchodząca do budynku zobowiązana jest wykonania pomiaru temperatury ciała. Termometr znajduje się na terenie rejestracji.
 4. Każdy Pacjent ma obowiązek podczas całego pobytu w naszej placówce noszenia maseczki ochronnej na twarzy.
 5. Na wizyty lekarskie Pacjenci zobligowani są przychodzić pojedynczo. Dopuszcza się wejście do budynku opiekuna w przypadku osób niepełnosprawnych, małoletnich, nieletnich oraz osób starszych i wymagających stałej obecności osoby nadzorującej.
 6. Jednocześnie do danej poradni specjalistycznej może znajdować się w budynku tyle osób oczekujących, żeby był zachowany dystans społeczny 2m

Informujemy, że jako placówka medyczna przykładamy wielką wagę do bezpieczeństwa nie tylko Pacjentów, ale także naszego Personelu. Każdy z naszych pracowników posiada środki ochrony osobistej, a także stosuje się do ścisłych procedur bezpieczeństwa stworzonych na czas epidemii Covid-19.